top of page

Warunków korzystania z usługi

Warunki Korzystania z Usługi

1. Postanowienia ogólne

Niniejsze Warunki Korzystania z Usługi ("Warunki") określają zasady korzystania ze strony internetowej lafaret.pl ("Strona") oraz usług oferowanych przez LAFARET, ul. Małołęcka 36d, Nieporęt ("LAFARET").

2. Definicje

 • LAFARET: firma LAFARET, ul. Małołęcka 36d, Nieporęt, adres e-mail: lafaret24@gmail.com, numer telefonu: 601728604.

 • Strona: strona internetowa lafaret.pl.

 • Użytkownik: każda osoba korzystająca ze Strony lub usług LAFARET.

 • Usługi: wszelkie usługi oferowane przez LAFARET za pośrednictwem Strony, w tym sprzedaż produktów.

3. Korzystanie ze Strony

 • Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Strony zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami oraz niniejszymi Warunkami.

 • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści zamieszczane na Stronie, w szczególności za komentarze i opinie.

 • Zabronione jest zamieszczanie na Stronie treści niezgodnych z prawem, obraźliwych, wulgarnych lub naruszających prawa osób trzecich.

4. Zamówienia

 • Zamówienia można składać za pośrednictwem Strony lub telefonicznie.

 • Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków.

 • LAFARET zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku towaru lub innych okoliczności uniemożliwiających realizację.

5. Płatności

 • Płatności można dokonywać za pośrednictwem dostępnych na Stronie systemów płatności.

 • Ceny podane na Stronie są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

6. Dostawa

 • LAFARET realizuje dostawy na terenie Polski.

 • Koszt dostawy jest podany na Stronie.

 • Termin dostawy zależy od wybranego sposobu dostawy i dostępności towaru.

7. Reklamacje

 • Reklamacje można składać pisemnie lub elektronicznie na adres LAFARET.

 • LAFARET rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania.

8. Odstąpienie od umowy

 • Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru.

 • Odstąpienie od umowy należy złożyć pisemnie lub elektronicznie na adres LAFARET.

9. Postanowienia końcowe

 • LAFARET zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków.

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 • Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby LAFARET.

Data ostatniej aktualizacji: 10.06.2024

bottom of page