top of page

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników strony internetowej lafaret.pl ("Strona"), prowadzonej przez firmę LAFARET, z siedzibą pod adresem ul. Małołęcka 36d, Nieporęt ("LAFARET").

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników Strony jest LAFARET, ul. Małołęcka 36d, Nieporęt, adres e-mail: lafaret24@gmail.com, numer telefonu: 601728604.

3. Dane osobowe

LAFARET zbiera następujące dane osobowe użytkowników:

 • Dane podane dobrowolnie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, dane do faktury.

 • Dane zbierane automatycznie: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, informacje o odwiedzanych stronach, czas spędzony na Stronie.

4. Cel przetwarzania danych osobowych

LAFARET przetwarza dane osobowe użytkowników w następujących celach:

 • Realizacja zamówień: obsługa zamówień, wysyłka towarów, wystawianie faktur.

 • Kontakt z użytkownikami: odpowiedzi na pytania, udzielanie informacji.

 • Marketing: przesyłanie informacji handlowych, newsletterów (tylko za zgodą użytkownika).

 • Analiza statystyczna: badanie zachowań użytkowników na Stronie, ulepszanie usług.

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest:

 • Zgoda użytkownika: w przypadku marketingu bezpośredniego.

 • Wykonanie umowy: w przypadku realizacji zamówień.

 • Prawnie uzasadniony interes administratora: w przypadku analizy statystycznej i ulepszania usług.

6. Odbiorcy danych osobowych

LAFARET może przekazywać dane osobowe użytkowników następującym podmiotom:

 • Podmiotom przetwarzającym dane: firmom kurierskim, dostawcom usług płatniczych, dostawcom usług IT.

 • Organom publicznym: na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7. Okres przechowywania danych osobowych

LAFARET przechowuje dane osobowe użytkowników przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub do momentu wycofania zgody przez użytkownika.

8. Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych.

 • Sprostowania swoich danych osobowych.

 • Usunięcia swoich danych osobowych.

 • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

 • Przenoszenia swoich danych osobowych.

 • .

 • Cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

9. Bezpieczeństwo danych osobowych

LAFARET stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych użytkowników przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób nieupoważnionych oraz innymi formami przetwarzania niezgodnego z prawem.

10. Pliki cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe wysyłane przez serwer i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Służą one do zapamiętywania preferencji użytkownika, analizy statystycznej oraz wyświetlania reklam. Użytkownik może wyłączyć obsługę plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

11. Zmiany Polityki Prywatności

LAFARET zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. O wszelkich zmianach użytkownicy zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie nowej wersji Polityki Prywatności na Stronie.

12. Kontakt

W razie pytań dotyczących Polityki Prywatności prosimy o kontakt pod adresem e-mail: lafaret24@gmail.com lub numerem telefonu: 601728604.

Data ostatniej aktualizacji: 10.06.2024

bottom of page